Tietosuoja

Palvelussa käsitellään henkilötietoja Suomen henkilötietolain mukaisesti ja huolehditaan yksityisyyden suojan toteutumisesta. Rekisteröintiä varten kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Palvelun asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen.

Keräämme yleisiä tietoja Palvelun perustoimintoja varten. Perustoimintoihin kuuluvat laskutus, hankesopimusten laillisuuden varmistaminen, kommunikointi ja ilmoitukset, tilastointi sekä näkyvyyden edistäminen. Emme jaa mitään keräämiämme tietoja kolmansille osapuolille, poikkeuksena viranomaisille tehtävä mahdollinen raportointi toimiaksemme Suomen lakien ja velvoitteiden mukaisesti.

Mitä tietoja keräämme?

Henkilötiedot

Nimi, yhteystiedot (kotikunta, osoite, sähköpostiosoite).

Yrityksen tiedot

Nimi, y-tunnus, yhteystiedot (kotikunta, osoite, sähköpostiosoite), perustamisaika, toimiala.

Mistä keräämme henkilötietoja?

 1. Suoraan sinulta.
 2. Mikäli valitset Google- tai Facebook-kirjautumisen, saamme yllä mainitut henkilötiedot kyseessa olevalta palveluntarjoajalta, mikäli saatavilla.

Henkilötietojen käsittelyperusteet

Henkilötietojen käsittelylle on aina lainvoimainen peruste, joka on yksi tai useampi seuraavista:
 1. Käsittely on välttämätöntä, jotta Palvelun toimintaperiaate voidaan toteuttaa.
 2. Olet antanut suostumuksesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
 3. Käsittely on tarpeen, jotta Palvelun oikeutettu etu toteutuu. Esimerkiksi tilastointi, Palvelun turvallisuuden ylläpito ja Palvelun laadun kehittäminen kuuluvat oikeutettuihin etuihin.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus:
 1. Saada kopio rekisteriin tallennetuista tiedoista.
 2. Oikaista rekisterissä olevia mahdollisia vääriä tietoja.
 3. Poistattaa henkilötietosi rekisteristä niiltä osin, kuin laki ei vaadi niiden säilyttämistä.
 4. Siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen.
 5. Rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
 6. Tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.